Hrvatski
Hrvatski
UNIS podrška
Pitanja i odgovori
1. Što trebam učiniti kada se uređaj ne može povezati?
Ponovno instalirajte aplikaciju Lockin Home, provjerite je li Bluetooth na vašem mobilnom telefonu omogućen i je li aplikaciji Lockin Home dopušten pristup Bluetooth usluzi vašeg mobilnog telefona, ponovno uključite uređaj i povežite ga sa svojim mobilnim telefonom na aplikaciji Lockin Home.
2. Što trebam učiniti kada se Wi-Fi premosnik (Bridge) ne može uspješno spojiti na mrežu?
A) Pritisnite tipku na Wi-Fi premosniku i zadržite oko 10 s dok se lampica indikatora ne ugasi u trajanju oko 1 sekunde, a zatim će se Wi-Fi premosnik resetirati.
B) Slijedite upute za uparivanje kako biste ponovno uparili Wi-Fi premosnik.
3. Kako uređaj vratiti na tvorničke postavke?
G30 pametna brava: uređaj se vraća na tvorničke postavke kada više nije vezan za korisnički račun. Ne postoji gumb za vraćanje na tvorničke postavke.
G30 tipkovnica: uređaj se vraća na tvorničke postavke kada više nije vezan za korisnički račun. Ne postoji gumb za vraćanje na tvorničke postavke.
G30 Wi-Fi premosnik: uređaj se vraća na tvorničke postavke kada niše nije vezan za korisnički račun. Možete pritisnuti tipku na Wi-Fi premosniku i držati oko 10 s dok se indikatorska lampica ne ugasi na otprilike 1 sekundu kako biste resetirali uređaj.

*Uređaj će se vratiti na tvorničke postavke i automatski otključati samo kada su ispunjena sljedeća dva uvjeta:
***Uređaj je odvezan putem aplikacije Lockin Home.
*** Aplikacija Lockin Home može komunicirati s uređajem putem Bluetootha.
4. Što trebam učiniti kada brava ili tipkovnica prestanu raditi nakon što su radili neko vrijeme?
Izvadite baterije kako biste isključili uređaj na otprilike 2 minute, a zatim stavite nove AA alkalne suhe baterije. Nemojte miješati nove i stare baterije ili koristiti punjive baterije!
5. Što mogu učiniti kada se vrata ne mogu otključati putem tipkovnice?
(1) Provjerite je li šifra ispravna ili je istekla.
(2) Provjerite je li tipkovnica previše udaljena od brave. Preporuča se da udaljenost između tipkovnice i brave ne prelazi 3 m.
(3) Kada je vaš telefon spojen na G30 Smart Lock, iz sigurnosnih razloga, vrata se mogu otključati samo putem aplikacije, a otključavanje putem tipkovnice nije dopušteno. Nakon što izađete iz aplikacije ili prestanete koristiti aplikaciju na 10 sekundi, tipkovnica se može koristiti za ponovno otključavanje vrata.
6. Što mogu učiniti kada aplikacija zatraži ponovnu Bluetooth vezu?
Ako prestanete koristiti aplikaciju 10 s, Bluetooth veza između brave i vašeg telefona bit će automatski prekinuta. Uobičajeno je da se upit za Bluetooth ponovno povezivanje pojavi u aplikaciji.
7. Brava i tipkovnica ne mogu se povezati/odvezati:
1. Uklonite bravu i tipkovnicu s gateway pristupnika, ako su oboje povezani s gateway pristupnikom.
2. Provjerite jesu li i brava i tipkovnica uspostavili Bluetooth vezu s vašim telefonom, ako nisu povezani s gateway pristupnikom.
Copyright © UNIS d.o.o.