UNIS
Hrvatski
Hrvatski
JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni uvjeti
Tvrtka UNIS d.o.o., potvrđuje ostvarenje prava na 24 mjeseca jamstva za sve proizvode iz programa UNIS. Za ostvarenje jamstva potrebno je imati original račun.
UNIS d.o.o. se obvezuje snositi sve troškove otklanjanja oštećenja i tehničkih nedostataka koje bi imale za posljedicu smanjenje opće funkcionalnosti proizvoda i koje bi nastale kod normalne uporabe proizvoda u vremenu za koje se daje jamstvo.
UNIS d.o.o. ne jamči: ako se kupac nije pridržavao uputa za uporabu proizvoda, ako je proizvod ugrađivala i popravljala neovlaštena osoba, ako je kupac nemarno rukovao proizvodom.
Svi proizvodi iz programa UNIS koji imaju sklopove ili pojedinačne dijelove izložene periodičnom ili stalnom naprezanju bilo da se radi o silama vlačnog, tlačnog, smičnog, savojnog, uvojnog ili udarnog opterećenja imaju preporuku servisiranja barem jedan put tijekom svakih 12 mjeseci korištenja.
U jamstvo ne spadaju oštećenja nastala tijekom dostave, oštećenja nastala nakon ugradnje, oštećenja zbog nepravilnog održavanja, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik, te oštećenja nastala zbog više sile.
Sitni potrošni dijelovi kao što su žarulje, brtve, baterije i sl. nisu predmet jamstvenih uvjeta.
Ako ovlaštena servisna radionica ne popravi proizvod u roku od 10 dana od dana pismene prijave kvara, jamstvo se produžuje za vrijeme dok se popravak ne izvrši.
Ako tijekom trajanja jamstva ovlaštena servisna radionica ne popravi proizvod u roku od 60 dana od prijave kvara, ili ako kvar uopće ne možemo otkloniti, proizvod će biti zamijenjen novim ispravnim proizvodom, ili uplaćeni iznos vraćen.
UNIS d.o.o. jamči za isporučeni proizvod servisno održavanje i rezervne dijelove sukladno zakonskim propisima.
Copyright © UNIS d.o.o.